بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه‌های شسته باران خورده پاک

آسمان آبی و ابر سپید

برگ‌های سبز بید

عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

خوش به‌حال روزگار

خوش به‌حال چشمه‌ها و دشت‌ها

خوش به‌حال دانه‌ها و سبزه‌ها

خوش به‌حال غنچه‌های نیمه باز

خوش به‌حال دختر میخک که می‌خندد به ناز

خوش به‌حال جام لبریز از شراب

خوش به‌حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار

جامه رنگین نمی‌پوشی به کام

باده رنگین نمی‌نوشی ز جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می‌باید تهی‌است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکویی شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

موسسه بین المللی تندخوانی و زبان نصرت فرارسیدن نوروز باستانی را به شما تبریک عرض می‌نماید.

امیدواریم سالی پر از شادی و موفقیت هم‌راه با سلامتی در پیش داشته باشید.

موسسه بین المللی تندخوانی و زبان نصرت | موسسه نصرت