آموزش زبان نصرت

کتاب و بسته‌های تقلبی و غیر مجاز با نام تجاری نصرت

/nosrat-fake1400

اطلاعیه موسسه بین المللی نصرت در مورد کتاب و بسته‌های تقلبی و غیر مجاز موجود در بازار با نام تجاری نصرت


اپلیکیشن رسمی موسسه نصرت | آموزش زبان نصرت پلاس

/nosratplus

اطلاعیه در مورد اپلیکیشن رسمی موسسه بین المللی نصرت


چرا یادگیری زبان بدن برای مدیران اهمیت دارد؟

/about-body-language

در این مقاله با مقوله‌ی زبان بدن و ارتباط آن با علم مدیریت بیشتر آشنا خواهیم شد.


سال نو مبارک

/happy-new-year

سال 1399 شمسی مبارک